Golar LNG harinngått en foreløpig avtale og fastsatt overordnede betingelser i forbindelse med en charter-avtale med BP Mauritania Investments og BP Senegal Investments.Avtalen er knyttet til et FEED-studie i forbindelse med levering av en FLNG-enhet som skal støtte Fase 1A-utviklingen av Greater Tortue/Ahmeyin-feltet offshore Mauritania og Senegal, heter det.Avtalen pålegger Golar LNG å fortsette med FEED-arbeidet, i tillegg til å være klar for en konvertering av enheten fra 1. juli 2018.Endelig investeringsbeslutning for prosjektet ventes ved slutten av 2018.Konverteringen av skipet vil skje ved Keppel-verftet, og avtalen inkluderer også en opsjon på ytterligere en FLNG-enhet for BP.Tor Olav Trøim er styreleder i Golar LNG, og sitter ifølge aksjonæroversikten på selskapets hjemmesider med en eierandel på 3,56 prosent.