Golden Close får backing av obligasjonseiere

Deepsea Metro I. Foto: Odfjell Drilling

Riggselskapet Golden Close Maritime får sterk støtte til nytt forslag om endring i en av låneavtalene.

Golden Close Maritime, eieren av boreskipet Deepsea Metro I, sendte 12. april ut en innkalling til et obligasjonseiermøte med forslag om å gjøre visse endringer i låneavtalen til selskapets subordinerte konvertible obligasjonslån på 340 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder kroner, som forfaller i 2022.Forslaget innebar å gjøre endringer slik at selskapet kan behandle nevnte obligasjonslån "pari passu", altså likt, med selskapets aksjer på alle vis, samt gi selskapet muligheten til å oppfylle forpliktelsen sin ved å tilbakebetale obligasjonene med oppgjør i aksjer til konverteringskursen ved et eventuelt salg av boreskipet eller en fisjon/fusjon.Torsdag ble obligasjonseiermøtet avholdt, og forslaget ble banket igjennom med 88,92 prosent av stemmene.Konverteringskursen er 20 dollar pr. aksje etter en omvendt splitt som ble godkjent på selskapets generalforsamling i fjor sommer.Markedsføres for nye oppdragSiden en kontraktsterminering i tredje kvartal fjor, har boreskipet som driftes av Odfjell Drilling, ligget i Labuan i Malaysia i påvente av nye oppdrag, ble det opplyst i selskapets fjerdekvartalsrapport. Boreskipet markedsføres aktivt over hele verden for å holde det i gang og unngå å legge det i kaldt opplag. Ifølge selskapet eksisterer det muligheter, men konkurransen er tøff. Boreskipets bokførte verdi var på 314 millioner dollar ved utgangen av fjerde kvartal, ifølge selskapet som i januar innhentet verdivurderinger fra to uavhengige meglere.Den ene anslo en verdi på 325 millioner dollar, mens den andre verdsatte boreskipet til 380 millioner dollar.- På grunn av markedsforholdene, den nåværende sysselsettingen og markedsutsiktene er styret av den mening at den bokførte verdien reflekterer et beste estimat, skrev styret i rapporten.Sammenlignet med verdivurderingen gjort i tredje kvartal 2017, er det verdt å merke seg at megleren med den laveste vurderingen har senket verdianslaget sitt med ytterligere 45 millioner dollar, mens den andre har økt det med 50 millioner dollar.