Gonsholt Hov: Nøkkelen ligger i detaljene

Handelsbanken Capital Markets om ferske nøkkeltall.

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent frem til utgangen av februar 2018, en oppgang fra 6,2 prosent måneden før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).«Utfallet var litt over vårt estimat på 6,2 prosent i februar, og det var enda høyere enn konsensusestimatet på 6,1 prosent», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en fersk kommentar.Han viser til at nøkkelen ligger i detaljene, og peker på at tolvmånedersveksten for de ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld var 7,3 prosent frem til utgangen av februar, opp fra 6,5 prosent måneden før.«Vi hadde sett for oss at ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld dro opp i februar, og løftet den årlige veksten for K2. Denne effekten var sterkere enn vi forventet, og forklarer vår svake prognosefeil for K2 totalt sett», heter det fra Gonsholt Hov.