Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent frem til utgangen av februar 2018, en oppgang fra 6,2 prosent måneden før, ifølge .«Utfallet var litt over vårt estimat på 6,2 prosent i februar, og det var enda høyere enn konsensusestimatet på 6,1 prosent», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en fersk kommentar.Han viser til at nøkkelen ligger i detaljene, og peker på at tolvmånedersveksten for de ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld var 7,3 prosent frem til utgangen av februar, opp fra 6,5 prosent måneden før.«Vi hadde sett for oss at ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld dro opp i februar, og løftet den årlige veksten for K2. Denne effekten var sterkere enn vi forventet, og forklarer vår svake prognosefeil for K2 totalt sett», heter det fra Gonsholt Hov.