Grieg Gruppen leverte et samlet resultat etter skatt på 464 millioner kroner i 2017 av en omsetning på 9.1 milliarder kroner.
Det tilsvarer et inntektsfall på nær to milliarder kroner fra året før, samt et resultatfall på 190 millioner kroner.Inntektene fra sjømat ventes å vokse videre.Grieg Shipbrokers økte inntektene med 10 millioner kroner til 115 millioner kroner i 2017, og fikk et resultat før skatt på 10 millioner kroner, mot én million kroner året før.
Resultatet tynges av shippingaktivitetene i Grieg Star som fikk redusert inntektene med om lag 2,5 milliarder kroner, og leverte et resultat før skatt på minus 253 millioner kroner, mot minus 64 millioner kroner i 2016. Konsernet forklarer underskuddet med dårlige markeder og betydelige reorganiseringskostnader i årsrapporten.Siden de fleste av Grieg-kontraktene er langsiktige, dro ikke rederiet nytte av bedringen i shippingmarkedene i 2017, fremgår det av rapporten til konsernet som har tatt grep for å spare penger.  I løpet av året etablerte Griegstar G2 Ocean sammen med Gearbulk. Samtlige av Grieg Star sine skip er nå en del av poolen G2 Ocean, som er verdens største innen Open Hatch-segmentet.Dette samarbeidet skal bidra til fremtidige kostnadsbesparelser og strømlinjede skipsoperasjoner.Bra i laksHøy etterspørsel etter laks gjorde at Grieg Seafood trakk opp inntektene til tross for lavere laksepriser enn året før. Driftsinntektene økte fra 6,6 milliarder kroner i 2016 til 7,1 milliarder kroner i 2017.- Vi forventer en vesentlig økning av produksjon og salg innen sjømat i 2018, skriver konsernet i en pressemelding.SkipsmeglingI løpet av året har Grieg Gruppen også vokst betydelig innen skipsmegling, med blant annet nyetableringer av egne kontorer i Shanghai og Singapore som skal fokusere på chartering av Capesize-skip og Kamsarmax- skip.Det ble også opprettet en ny avdeling i Norge som skal fokusere på salg av offshorefartøy til oppdrettsnæringen.Resultatene for de aller fleste segmentene innen skipsmegling beskrives som sterke.- Den store aktiviteten, sammen med sterk vilje og evne til endring og innovasjon, gjør at vi anser 2017 som et godt år for Grieg Gruppen. Året går riktig nok ikke inn i historien som et resultatmessig rekordår samlet sett, men det er å forvente når vesentlige deler av gruppen opererer i et historisk vanskelig marked. Vi gleder oss over at de satsingene vi har gjennomført i 2017 bidrar til å løfte oss ytterligere som gruppe, og er sikre på at vi nå posisjonerer oss for ytterligere vekst i årene som kommer, sier Wenche Kjølås, adm.dir. i morselskapet Grieg Maturitas AS.