Styret i Grieg Seafood har i dag godkjent endelig årsregnskap inklusiv bærekraftrapport for 2017. Årsresultat før skatt ble på 798 millioner kroner og resultat etter skatt ble på 601 millioner kroner. Det er ingen vesentlige endringer fra foreløpig rapport (Q4-rapport).I foreløpig rapport (Q4-rapport) presentert 15. februar 2018 ble det opplyst at styret ville komme tilbake med sin innstilling på størrelse på utbytte. Styret har i dag 17. april 2018 besluttet å innstille på å utdele NOK 2,00 i utbytte per aksje basert på 2017-regnskapet. Generalforsamlingen holdes 12. juni 2018, og forutsatt godkjenning, vil aksjene bli notert ex utbytte fra og med 13. juni 2018.Styret har besluttet å be generalforsamlingen om å videreføre fullmakten fra 2017 til å kunne betale tilleggsutbytte i løpet av året.