Handelsbanken spår sterkere krone

Men bare moderat.

Handelsbanken er ute med en ny konjunkturrapport.Meglerhuset spår en renteøkning fra Norges Bank i september i år, og to til neste år.Deretter vil en nedkjøling av norsk økonomi hindre ytterligere renteoppgang.- Vil styrke segPrognosen for kronen er at den vil styrke seg moderat fremover.- Vi venter at EURNOK vaker rundt 9,50 de neste seks månedene. Veksten i norsk økonomi vil trolig holde seg godt opp de neste få kvartalene, og de relative vekstutsiktene for Norge og eurosonen ser ganske stabile ut. Utsiktene til en renteøkning fra Norges Bank etter sommeren vil mest trolig bety at sentralbanken øker sin styringsrente før både Riksbanken og ECB (Den europeiske sentralbanken), går det frem av rapporten.- Vi venter at kronen styrker seg til 9,30 mot euro i løpet av vår prognoseperiode (til og med 2020), heter det videre.RisikofaktorerSom risikofaktorer for den spådde kronestyrkelsen trekker Handelsbanken frem høyere risikoaversjon grunnet en handelskrig, kombinert med et fall i oljeprisen.EURNOK står tirsdag morgen i 9,626.