- Vi mener dette er et ekstremt spennende prosjekt, sier Turid M. Sørensen til Hegnar.no  
Sammen med Kaptein Paal Stenberg står den tidligere finansdirektøren i tankrederiet Nordic American Tankers bak nysatsingen Færder Tankers som jobber med å hente inn 80 millioner dollar, tilsvarende rundt 627 millioner kroner, til finansieringen av inntil åtte nye tankskip av typen Suezmax ved Dalian-verftet i Kina.  I første omgang er det snakk om fire skip til i underkant av 56 millioner dollar, eller 438 millioner kroner, pr. stykk. I tillegg kommer opsjoner på ytterligere fire skip. - Vi kan gjøre et asset play, eller vi kan gjøre en "long term yield" versjon der vi kan drive skipene, avhengig av hvordan markedet utvikler seg.   - Det har vært stor interesse, avslører Sørensen som ikke vil si noe mer konkret siden de er midt oppe i prosessen.  
Færder Tankers som først ble omtalt av bransjeavisen Tradewinds, har signert en intensjonsavtale for 4+4 moderne høyspesifikasjons tankskip av typen Suezmax med såkalt ECO-design som skal blant annet skal tilfredsstille de kommende IMO-kravene til sulphur-innhold i drivstoff som trer i kraft i 2020.De skal dermed være mer miljøvennlige og billigere i drift enn konvensjonelle Suezmax-skip.  Bra timing  - Vi mener timingen er spot on, sier Sørensen og viser til at nybyggingsprisene er på historisk lave nivåer, og at markedet forventes å ta seg opp i 2020 som er tidspunktet for levering av skipene.  Når det gjelder strategien forteller Sørensen at de har alternativer, men at dette ikke er helt bestemt enda.    - Det kommer litt an på hva investorene  ønsker, påpeker Sørensen.   Stor interesse Til å lede pengeinnhentingen har den erfarne shippingduoen hyret inn meglerhuset Fearnley Securities.  - Hvordan har interessen fra investorene vært?  - Vi vet mer om dette i løpet av noen uker.   Turid M. Sørensen sluttet i rollen sin som finansdirektør for de Herbjørn Hansson-ledede rederiene Nordic American Tankers (NAT) og Nordic American Offshore (NAO) i oktober i fjor etter å ha jobbet for NAT siden 2004.- Vi er i verdens mest konkurranseutsatte bransje hvor vi har vært i årtier. Som prinsipp uttaler vi oss aldri om hva andre gjør eller ikke gjør, skriver Hansson i en SMS til Hegnar.no.