- Kjøp disse seks aksjene

Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets bytter ut flere av aksjene i sin ukeportefølje.

Sparebank 1 Markets tar denne uken Golden Ocean og Orkla inn i ukeporteføljen, mens DNO, SAS og Wallenius Wilhelmsen Logistics tas ut.Meglerhuset tror risikopremiene vil øke og følgelig velger de å ha en litt mer defensiv tilnærming i det korte bildet som følge av handelskrigen mellom USA og Kina.«Generelt liker vi Orkla på grunn av viktige vekstinitiativer ved blant annet posisjonering i vekstmarkeder som Øst-Europa, introdusering av suksessprodukter i nye markeder og oppkjøp av Gymgrossiten og Bodyguard, som representerer en viktigposisjonering innen e-commerce. Selskapet fortsetter dessuten å redusere kostnader gjennom å spesialisere og redusere antall fabrikker og underleverandører», skriver meglerhuset.Golden Ocean tas inn etter nylig kursfall.«Vi tror at råvare-shipping vil bli relativt mindre berørt av eventuelle restriksjoner på handel, og at frykten for hvordan blant annet en eventuell skatt på innførsel av soyabønner til Kina skal påvirke tørrlastmarkedet, er overdrevet. Med støtte i verdsettelsen av Golden Ocean, og at mye av de negative nyhetene den siste tiden ser ut til å være priset inn i aksjen, synes vi aksjen fremstår som attraktiv», skriver Sparebank 1 Markets.Porteføljen var opp 2,0 prosent forrige uke, mens OSEBX var opp 1,0 prosent. Så langt i år er porteføljen ned 0,9 prosent, mot OSEBX ned 0,3 prosent.Porteføljen består nå av følgende aksjer:

  • Golden Ocean
  • Orkla
  • Spectrum
  • Norsk Hydro
  • Ocean Yield
  • ABG Sundal Collier