Det Ålesund-baserte offshorerederiet Golden Energy Offshore Services ble torsdag notert på markedsplassen Merkur Market.Til tross for at rederiet onsdag kunne melde om en kontraktsforlengelse på fire måneder med Wintershall for det ene av sine to forsyningsskip - 2005-bygde Energy Swan, var det imidlertid svært laber handel i aksjen.Det ble kun gjort fire omsetninger på totalt 402 aksjer.Aksjen ble sist omsatt for 5,90 kroner, noe som verdsetter selskapet til 144 millioner kroner.GjeldskonverteringBørsnoteringen er et resultat av selskapets gjeld har blitt konvertert til aksjer i forbindelse med en refinansiering, noe som betyr at kreditorene har tatt over 90 prosent av selskapet.Golden Energy Offshore Group eier de resterende 10 prosentene, noe som gir en tredjeplass på oversikten over de største aksjonærene.
Det var rett før jul i fjor at obligasjonseierne stemte for å konvertere det utestående obligasjonslånet på drøyt 220 millioner kroner til aksjer på forfallsdatoen.
Hensikten var å skape et gjeldfritt selskap som skal være mer konkurransedyktig, samt å gi obligasjonseierne mulighet til å ta del i den strategiske ledelsen av selskapet gjennom å kunne velge styremedlemmer.Konverteringen ble godkjent på en ekstraordinær generalforsamling i starten av februar.Meglerhuset Arctic Securities bisto som finansiell rådgiver i forbindelse med Merkur Market-noteringen. Lange kontrakterGolden Energy Offshore Services eier og driver to forsyningsskip som begge ble ferdigstilt i 2005.I tillegg til Energy Swan, består flåten av forsyningsskipet Energy Scout som har vært på en timecharter-kontrakt med  Beks Kimse Nigeria Limited siden sommeren 2015, der skipet har jobbet for det franske oljeselskapet Totals nigerianske datterselskap.Den foreløpig siste opsjonen løp ut 1. april, men ifølge børsnoteringsprospektet, pågår det forhandlinger om en kontraktsforlengelses.Energy Swan har sikret arbeid for Wintershall frem til 1. oktober 2018. I tillegg gjenstår det opsjoner på ytterligere 3,1 år.