Long eller short i Oslo Børs?

En anspent internasjonal handelssituasjon, økende pengemarkedsrenter og høy amerikansk oljeproduksjon er bare noen av faktorene som vil prege markedene fremover. 

Henrik Sommerfelt, sjef for CMC i Norge. Foto: CMC

Etter et turbulent første kvartal målte hovedindeksen på Oslo Børs 813 fredag ettermiddag. Dette er det samme nivået som den 1. November 2017, altså for fem måneder siden. Den tilsynelatende evigvarende oppgangsperioden ved inngangen av året har med det fått noe mer usikre utsikter, kommenterer CMC-strateg Henrik Sommerfelt.Det første bruddet på oppgangsperioden kom første gang i slutten av januar da tallene for nonfarm payrolls i USA utløste inflasjonsfrykt. Denne frykten ulmer fremdeles noe, men det er først og fremt frykten for konsekvensene av handelskrigen mellom Kina og USA som nå sørger for de store svingningene, mener Sommerfelt.Denne uken har Kina i større grad markert seg med å introdusere proporsjonale motsvar til Donald Trumps importtoll, og Trump har svart med å annonsere ytterligere tollnett over kinesiske varer. Spillet mellom Trump og Xi Jinping kan med det minne om et «chickens game», der ingen av partene viser tegn til å vike. Dersom ingen endrer kurs vil det ifølge strategen kunne medføre betydelig skade.Nonfarm payrolls fra USA fredag ettermiddag viste lavere tilførsel av nye arbeidsplasser enn ventet, og en liten oppgang i arbeidsledigheten. Ut ifra Phillipskurven skal dette isolert sett dempe inflasjonsfrykten, men sett i sammenheng med tilførselen fra forrige måned er tomånederssnittet i nonfarm payrolls fremdeles svært høyt.I Norge er også arbeidsledigheten på et lavt nivå, men inflasjonen har latt vente på seg. Noe av årsaken til det kan ligge i det nedadgående boligmarkedet. Nordmenn har majoriteten av sin formue knyttet opp i bolig og et negativt boligmarked kan dermed ha en negativ psykologisk innvirkning på forbruket. Torsdagen denne uken gikk Eiendom Norge langt i å friskmelde boligmarkedet og med det bør fokuset flyttes over på husholdningenes gjeldsnivå, skriver Sommerfelt.Et stabilt boligmarked taler nemlig for økt styringsrente, som igjen vil kunne gi store utslag i økonomien til husholdninger med høy gjeldsgrad. Når husholdningsøkonomien svekkes vil det gå utover selskapenes inntjening og verdsettelse. Det skal også nevnes at pengemarkedsrenten har økt betydelig siden starten av året og at bankene i nær fremtid sannsynligvis vil flytte den økte kostnaden over på kunden for å opprettholde sine marginer.En annen interessant faktor som har stor betydning for Oslo Børs er oljeprisen.Fredag falt oljeprisen ifølge Sommerfelt 1,7 prosent til 67,3 dollar fatet og ligger med det på tilnærmet samme nivå som i starten av året. USAs markante økning i skiferoljeproduksjonen har så langt ikke ført til oljeprisnedgang. Årsaken ligger blant annet i at OPEC forlenget kuttperioden til ut 2018 og stabiliserer dermed tilbudssiden. Det kan imidlertid oppstå et massivt tilbudsoverskudd i 2019 som vil gå utover oljeprisen dersom OPEC ikke forlenger kuttperioden ytterligere, eller USA demper produksjonen av skiferolje. Sistnevnte er lite trolig, mener strategen.Innkjøpene i norsk industri, angitt gjennom PMI-tallene som ble sluppet denne uken er også interessante. I Norge lå dette tallet for mars på 55, men noe lavere enn i februar og lavere enn hva markedet ventet. I Eurosonen og i USA ble PMI-tallene som ventet henholdsvis 55,2 og 55,6.