Entra stengte i går på 111,80 kroner pr aksje og kursen har siden midten av februar ligget i intervallet 105-112 kroner.DNB Markets skriver i dagens morgenrapport at en utfordring for investorene her er at en forventet vekst i leieinntektene de neste årene må balanseres ut med tilsvarende forventninger om økende avkastningskrav som følge av stigende renter.«I forbindelse med morgendagens kvartalsrapport venter vi at større snømengder og kaldt vær gjennom årets første tre måneder vil ha påvirket kostnadsnivået mer enn konsensus legger til grunn», skriver meglerhuset, som har en holdanbefaling med et kursmål på 110 kroner pr aksje.