Myrseth stokker om - anbefaler seks aksjer

Brian Cliff Olguin

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth velger å kvitte seg med Frontline til fordel for American Shipping Company.- Tankratene i Jones Act-markedet har doblet seg de ni siste månedene, og OSG, et rederi eksponert mot dette segmentet, er opp over 50 prosent den siste måneden, skriver Myrseth. - På Oslo Børs sover folk i timen ettersom American Shipping Company knapt har beveget seg, mens tilsvarende rederier i USA har gått i taket. Jeg heller mot at gapet skal lukkes, og dette gir aksjen en velfortjent plass i Dovre-porteføljen, avslutter Myrseth. Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • Flex LNG
  • Archer
  • TGS
  • Spectrum
  • Avance Gas
  • American Shipping Company


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker