Nedjusterer produksjonsestimat

Analytikere har nedjustert produksjonsestimatene for Statoil.

Analytikere har nedjustert produksjonsestimatene for Statoil for 2018 og 2019. Det fremgår av estimater Inquiry Financial har innhentet for TDN Direkt før Statoils rapport for første kvartal 2018, sammenlignet med estimatene som ble innhentet i forkant av den foregående kvartalsrapporten.For første kvartal 2018 anslås egenproduksjonen til 2,152 millioner oljeekvivalenter pr dag, sammenlignet med 2,146 millioner fat pr dag samme periode året før.Bokført produksjon i kvartalet ventes i snitt til 1,990 millioner fat pr dag, mot 2,007 millioner oljeekvivalenter pr dag året før.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også