Nordic Semiconductor ASA vurderer å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 16,3 millioner aksjer, noe som tilsvarer 9,97 prosent av utestående aksjekapital.Pengene skal brukes til å opprettholde finansiell fleksibilitet og til å finansiere vekst i arbeidskapital mens man sikrer og maksimerer selskapets vekstpotensial på kort sikt.Minimum tegningsbeløp tilsvarer 100.000 euro. Tegningskursen vil bli fastsatt gjennom en akselerert book building-prosess.ABG Sundal Collier ASA og DNB Markets er engasjert som tilretteleggere.