Nordnet flagger i StrongPoint

Eier over fem prosent av aksjene.

Nordnet AB datterselskapet Nordnet Pensjonsförsäkring AB og Nordnet Livsforsikring AS fredag kjøpt 8.276 aksjer i StrongPoint ASA, fremgår det av en børsmlding.Kjøpet ble gjort til en snittkurs pålydende 9,96 kroner, tilsvarende 82.429 kroner. Etter transaksjonen har Nordnet AB 2.221.679 aksjer i StrongPoint, tilsvarende 5,01 prosent av antall utestående aksjer.


Les også