Ny Hydro-rapport: Ingen tegn til forurensning

Hydro-rally på Oslo Børs. - Bekrefter våre tidligere uttalelser, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydro har mandag lagt frem de viktigste konklusjonene fra den interne ekspertgruppen og gjennomgangen fra tredjepart, det brasilianskemiljøkonsulentselskapet SGW Services.Her konkluderes det med ingen indikasjoner på forurensning, skriver selskapet i en melding. Hele presentasjonen kan sees direkte på web-TV kl. 14:00Nyheten sender aksjen opp hele 5,33 prosent til 48,00 kroner på dagens høyeste volum.- Begge rapportene bekrefter våre tidligere uttalelser om at det ikke har vært overløp fra rødslamdeponiene, og at det ikke finnes indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene i nærheten etter det kraftige regnværet i februar, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.- Vi har iverksatt en rekke tiltak for å styrke driften ved Alunorte, blant annet vannbehandlingskapasitet, beredskapsplaner og vedlikehold. Vi vil også styrke samfunnsengasjementet vårt for å sikre at vi bidrar til en bærekraftig utvikling i Barcarena i samsvar med Hydros strategi for samfunnsansvar, sier han.Etter det uvanlig kraftige regnværet i februar har en intern ekspertgruppe og det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services foretatt en gjennomgang av Alunorte. Undersøkelsene omfatter driften av rødslamdeponiene, vann- og avløpssystemene, og potensiell innvirkning på det eksterne miljøet, opplyses det. Hovedkonklusjonene fra den interne ekspertgruppen og SGW Services er som følger:

  • Ingen overløp fra Alunortes rødslamdeponier
  • Ingen indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn i
  • Barcarena
  • Ingen indikasjoner eller bevis på vesentlig eller varig innvirkning på
  • miljøet i elvene i nærheten
Forbedringsforslag på følgende områder:
  • Vannbehandling og rensekapasitet
  • Forebyggende vedlikehold og oppgraderinger
  • Beredskapsplaner og opplæring


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker