Grønne obligasjoner, lån som utelukkende skal finansiere miljøriktige formål, opplever knallvekst.«For investorer blir det stadig viktigere å støtte investeringer som bidrar til et mer bærekraftig samfunn», het det i en kommentar fra DNB Markets i september i fjor da det utstedte volumet allerede hadde passert det totale volumet fra 2016.Nå kommer enda en ny bransje på banen i markedet for grønne obligasjoner. 
I mai blir NYK det første selskapet innen shippingbransjen som vil benytte seg av det grønne obligasjonsmarkedet ved å utstede et femårig lån på 10 milliarder yen, tilsvarende rundt 730 millioner norske kroner, i Japan. 
Nettoprovenyet skal benyttes til å finansiere miljøvennlige prosjekter som LNG-drevne skip, rensesystemer for ballastvann og sulfat-scrubber-systemer eller lignende.