Nel lanserer nye H2Station-produkt med økt fyllekapasitet, skriver selskapet i en melding.Produktet bygger på den tidligere generasjonen introdusert i 2015, men har nå en ny kompresjons-teknologi som gjør det mulig å fylle opp mot 100 biler eller 50 busser per dag per dispenser, ifølge selskapet.  Det nye H2Station-designet tillater fylling av ulike typer kjøretøy og tilbys både i Europa og USA.