Fond forvaltet av Odin Forvaltning har i dag kjøpt 222.814 aksjer i Multiconsult, går det frem av en børsmelding.Transaksjonen ble gjort til kurs 58,40 kroner, og Odin la dermed drøye 13 millioner kroner på bordet for aksjene.Odins aksjefond vil etter dette eie 1.487.194 aksjer i selskapet, tilsvarende 5,51 prosent av aksjekapitalen.Odin Norge befester dermed sin posisjon som tredje største aksjonær i Multiconsult.Bare Stiftelsen Multiconsult og OBOS har større eierandeler, på hhv. 19,83 og 7,21 prosent.Stenshagen Invest er for øvrig fjerde størst med sine 4,19 prosent av aksjene.