Olav Thon Eiendomsselskap har utstedt 500 millioner kroner i form av et nytt obligasjonslån med pant i eiendommer i Oslo, går det frem av en børsmelding.Lånet har tre års løpetid, og en flytende rente på tre måneders Nibor + 0,52 prosent.Formålet med obligasjonslånet er refinansiering og generelle selskapsformål.Handelsbanken Capital Markets og SEB var tilretteleggere.