Oljespekulantene vinner på geopolitisk uro

Oljeprisen ligger nå på sitt høyeste nivå siden 2014. Ifølge CMC Markets' Henrik Sommerfelt tror at spekulantene nå venter på om Russland og Iran vil gjøre alvor av truslene om gjengjeldelse av rakettangrepene.

Oljeprisen har den siste uken steget med drøyt 4 prosent. Frykten for USA-ledede angrep i Syria var mye av grunnen. Nå venter spekulantene på om Russland og Iran vil gjøre alvor av truslene om gjengjeldelse av rakettangrepene natt til lørdag, skriver CMC Markets-topp Henrik Sommerfelt i en markedskommentar."Prisen for nordsjøolje lå fredag ettermiddag på 72,5 dollar fatet, etter å ha gått noe tilbake fra ukens toppnotering på over 73 dollar. Sist oljeprisen var så høy var i November 2014", påpeker han. "Skal vi tro analytikere fra både DNB og ABG Sundal Collier stiger oljeprisen som følge av økt politiske uro mellom USA, Russland og Iran. Bakgrunnen for uroen var at Donald Trump i kjølevannet av Assads gassangrep uttrykte intensjoner om å sende missiler inn i Syria, og Russlands trusler om å gjengjelde et hvert angrep mot Syria. En sannsynlig konsekvens av truslene er at tilbudet av råolje vil bli forstyrret av sanksjoner mot Russland og Iran, som er to av verdens største oljeeksportører", fortsetter Sommerfelt.Han trekker frem at tilbudet av olje i tillegg er strammere etter at Venezuelas oljeproduksjon stupte i mars, og at Opec samlet sett endte opp med rekordlav produksjon. Dette samtidig som det er en sterk etterspørselsvekst etter olje i USA, Kina og India, og lavere lagertall enn på lenge. "På den andre siden truer den potensielle handelskrigen mellom USA og Kina internasjonale handelen og kan legge en demper på verdensøkonomiens vekst. Dette vil i så fall svekke etterspørselen etter olje og slå negativt ut på oljeprisen", påpeker han."I tillegg skal det trekkes frem at USAs produksjon av skiferolje har vært høyere enn forventet og vokste videre i forrige uke til 10,53 millioner FPD. Dette er en produksjonsøkning på mer enn én million fat i uken sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Så lenge Opec opprettholder sin kuttperiode vil oljemarkedet være i noenlunde balanse, men dersom Opec slipper opp fra og med neste år vil det kunne medføre et tilbudsoverskudd av olje og brå nedgang i oljeprisen", skriver han.I CMC Markets kan tradere ifølge Soommerfelt posisjonere seg for bevegelser i oljeprisen, blant annet gjennom CFDer – contract for difference, og volumet denne uken tyder på at oljeprisen har vært i fokus."I neste uke flyttes fokuset over på den tyske Zew-indeksen som rapporterer om temperaturen i den tyske økonomien, som er viktig for det tyske markedet. I tillegg kommer nye tall for konsumprisindeksen year-on-year for en rekke land, blant annet Tyskland, Storbritannia og Kina", avslutter han.