Oppsving i tilliten til egen og landets økonomi

Etter nedgang i februar og mars, øker forbrukertilliten igjen.

Børs

I april øker forbrukertillitsindeksen (CCI) med 1,1 poeng til 9,8 poeng, og er dermed på sitt høyeste nivå siden januar, viser den månedlige tillitsmålingen til Opinion.Etter nedgang i februar og mars, øker tilliten igjen.- Troen på egen økonomi kommende 12 måneder falt gradvis fra november i fjor til mars i år, noe som blant annet hadde sammenheng med varsler om høyere boliglånsrente, men øker markant i april og ligger nå over gjennomsnittet av de seks siste målingene, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion, ifølge rapporten.- Denne indikatoren er på sitt høyeste så langt i år, og er den indikatoren som i størst grad bidrar til økt samlet forbrukertillit i april, fortsetter han.CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.   

forbrukertillitsindeks
cci
økonomi
personlig økonomi
Nyheter
Børs