Pareto Bank med tall

Pareto Bank leverer tall for 1. kvartal 2018.

Pareto Bank melder om et resultat etter skatt på 79,22 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 78,34 millioner kroner i samme periode året før. Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,2 prosent. I fjor var den på 16,7 prosent.Resultat per aksje ble 1,34 kroner, mot 1,30 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 105,63 millioner kroner, sammenlignet med 104,46 millioner kroner i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 133,97 millioner kroner, sammenlignet med 134,26 millioner kroner i 1. kvartal 2017.Netto renteinntekter beløp seg til 129,09 millioner kroner i kvartalet, mot 115,38 millioner kroner i fjor. Selskapet opplyser at sterk utlånsvekst bidro til en god rentenetto i første kvartal.Nedskrivning/-opprevidering på utlån og garantier i kvartalet var minus 2,67 million kroner, sammenlignet med 1,76 millioner kroner året før.Driftskostnadene beløp seg til 31,04 millioner kroner, som ga en kostnadsprosent på 23,1 prosent. I fjor var driftskostnadene på 28,03 millioner kroner, en kostnadsprosent på 20,9 prosent.Pareto Bank har hatt en bedre enn ventet utlånsvekst i første kvartal. Korreksjonen i boligprisene i de områdene banken er eksponert mot ser ut til å ha bunnet ut, og vi forventer nå at denne trenden vil fortsette og dermed bidra til fortsatt god tilgang på attraktive prosjekter, skriver selskapet i rapporten.Aktiviteten på selskapsfinansiering er høy, og banken ser gode vekstmuligheter på dette området fremover.Her er rapporten og presentasjonen