Selskapet TRD Campus Holding AS som gjennom selskapet TRD Campus AS kjøpte Statoils to eiendommer på Rotvoll i Trondheim og i Stjørdal for 1,75 milliarder kroner i desember 2015, tjener gode penger på å leie disse tilbake igjen til Statoil.
Regnskapet viser at konsernet satt igjen med et resultat etter skatt på 22,2 millioner kroner i fjor. I 2016 endte resultatet på 17,4 millioner kroner.- Vi har med denne avtalen sikret oss en lang horisont for bruk og utnyttelse av eiendommene, uttalte Statoil-direktør Kåre Thomsen da salget var fullført.
Inntektene beløp seg til 109,6 millioner kroner etter en økning fra 105,8 millioner kroner året før. Det gir en brutto yield på rett rundt seks prosent gitt at eiendommene har en markedsverdi på om lag 1,8 milliarder kroner.Bygningene som er på totalt 66.000 kvadratmeter er leid ut til Statoil i en 15-års periode frem til desember 2030. Kontraktene gir også muligheten til å forlenge leieperioden ytterligere 15 år gjennom tre 5-års opsjoner. I tillegg inkluderer avtalen en mulighet for Statoil til å kjøpe tilbake eiendommen på Rotvoll.Etablert av ParetoTRD Campus Holding AS ble etablert av meglerhuset Pareto Securities i 2015 med nettopp det formålet om å kjøpe Statoil-eiendommene i Trondheim. Meglerhuset fikk en rekke mer eller mindre profilerte investorer med på å finansiere oppkjøpet av eiendommene med både egenkapital og gjeld.I tillegg til den innskutte egenkapitalen på 360 millioner kroner er prosjektet finansiert gjennom utstedelse av to obligasjonslån på henholdsvis 1.140 millioner kroner og 260 millioner kroner som begge forfaller i 2025 og har fast rente.Det sikrede lånet på 1.140 millioner kroner har en rente på 4,26 prosent og skal betales tilbake i sin helhet ved forfall, mens det usikrede lånet som nå har et utestående beløp på 208 millioner kroner, har en rente på 4,50 prosent. Dette lånet betales tilbake med 26 millioner årlig gjennom lånets løpetid.Kjente navnStørste eier i prosjektet er Norgesgruppen-eier Johan Johannson som gjennom Joh Johannson Eiendom AS eier totalt 36 prosent av aksjene. Nest største eier er Astrup-familien gjennom investeringsselskapet Pactum AS som sitter på 13 prosent av aksjene.Blant aksjonærene finner vi også den tidligere Skagen-forvalteren Kristian Falnes med en eierandel på én prosent.Det er avsatt 25 millioner kroner til utbytte i årsregnskapet, noe som er identisk med 2016. Utbyttet vil være tilbakebetaling av innskutt kapital, og utbetalingen vil bli gjennomført etter at generalforsamlingen som er planlagt til 24. april er avholdt.