Private inntekter skuffer i USA

Federal Reserves inflasjonsmål steg i mars til sitt høyeste på 17 måneder.

Børs

Amerikanernes private inntekter steg 0,3 prosent i mars, mens forbruket var opp 0,4 prosent, viser tall fra USAs statistikkmyndigheter mandag.Ifølge vår makrokalender lå konsensus på 0,4 prosent oppgang for både inntekter og forbruk.Kjerne-PCE (personal consumption expenditures) - Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, steg 0,2 prosent i mars.Veksten på årsbasis kom inn på 1,9 prosent - begge deler som ventet.1,9 prosent er den høyeste veksten i kjerne-PCE på 17 måneder, og styrker caset for ytterligere renteøkninger fra sentralbanken, kanskje så mange som to eller tre i tallet i løpet av inneværende år.Kjerne-PCE-indeksen måler prisene forbrukere betaler for varer og tjenester, eksklusive volatiliteten fra bevegelser i mat- og energipriser. Hensikten er å få uttrykt den underliggende inflasjonstrenden.Les mer her.

privat forbruk
private inntekter
usa
konsumpriser
federal reserve
Nyheter
Børs