Resultatsmell for Euronav

Det utfordrende tankmarkedet gir blodrøde tall for Euronav i første kvartal. Sjefen selv er optimist på medium sikt med maner til økt skraping av eldre fartøyer for at markedsbalansen skal gjenopprettes. 

Børs

Den belgiske tank-kjempen Euronav la torsdag frem tall for første kvartal 2018. Fasiten ble et resultat etter skatt på minus 39,1 millioner dollar, ned fra pluss 34,3 millioner dollar i første kvartal 2017.Driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) endte på 25,8 millioner dollar i første kvartal 2017, mot 101,3 millioner dollar samme periode året før.Driftsinntektene beløp seg til 98,1 millioner dollar i kvartalet, mot 164,2 millioner i samme periode i 2017.Ratene mer enn halvertEuronav har hatt en spot-inntjening på sine VLCCer - Very Large Crude Carrier -  i Tankers International-poolen på 18.725 dollar pr dag i snitt i kvartalet, mot 40.525 dollar pr dag samme kvartal året før.Gjennomsnittlig time charter-rate var på 34.000 dollar pr dag, mot 41.150 dollar samme periode i fjor.Suezmax-fartøyene oppnådde gjennomsnittlige spotrater på 14.000 dollar pr dag, ned fra 24.000 dollar pr dag i fjor.Gjennomsnittlig time charter-rate var på 23.850 dollar dagen, marginalt ned fra 23.875 dollar pr dag i fjerde kvartal i fjor.MotvindRederiet skriver i rapporten at presset på ratene fortsatte i første kvartal som følge av overtilbud av eldre tonnasje, noe som forsterkes som følge av de utvidede OPEC-kuttene og nye fartøy som kommer inn i flåten.En velkommen utvikling er den økte skrapingen der 21 VLCCer har blitt skrapet hittil i år. Markedet må likevel absorbere åtte nye VLCCer som har kommet in i løpet av den samme perioden. Siden andre kvartal i fjor har også 20-30 fartøy kommet tilbake i markedet etter å ha blitt brukt til å lagre råolje.«Dette tilbudsnivået kombinert med den konsentrerte naturen til ordreboken, med 49 VLCCer med planlagt levering innen utgangen av 2018, gir en utfordrende motvind for tankrederiene», heter det i rapporten.Av positive ting, påpekes det at skipsprisene har beveget seg høyere siden tredje kvartal 2017, og at den amerikanske råoljeeksporten har holdt seg sterk. En stadig økende råoljeetterspørsel trekkes også frem som et veldig positivt moment.Etterspør handling- Oljeetterspørselen har konsekvent blitt oppjustert de siste seks månedene noe som, sammen med økte skrapenivåer, er en oppmuntrende utvikling for alle tankredere, sier konsernsjef Paddy Rodgers i Euronav.Han påpeker imidlertid at en rebalansering av markedet krever at det blir gjort mer for å få ut gammel tonnasje av verdensflåten, samt at rederiene holder tilbake på bestilling av nybygg.En støttende oljeprisstruktur er også viktig for at markedsbalansen skal gjenopprettes, mener han. - Fraktratene vil fortsette å være under press til denne rebalanseringsprosessen har kommet mye lenger, sier Rodgers og gjentar at han fortsatt har tro på markedet på mediumsikt, samt at Euronav har balansen som kreves for å navigere gjennom de tøffe periodene til en kommer inn i bedre farvann. Selv har rederiet fått levert én ny isklasse-Suezmax i mars. Innen september skal det ha tatt levering av ytterligere tre slike fartøy fra Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea.Disse skal rett inn på syvårige time charter-avtaler. Tankrederiet kan også opplyse i rapporten at det har sikret seg en senior sikret kredittfasilitet på 173,6 millioner dollar med Kexim, BNP og Credit Agricole.Lånet skal finannsierere opp til 70 prosent av den totale kjøpesummen for disse skipene. OppkjøpEuronav inngikk rett før juli fjor en avtale om sammenslåing med konkurrenten Gener8 Maritime der Gener8 vil bli et heleid datterselskap av Euronav.Oppgjøret skal gjøres i aksjer.Etter transaksjonen vil Euronav-aksjonærene eier om lag 72 prosent av det sammenslåtte selskapet, mens Gener8-aksjonærene vil inneha de resterende 28 prosentene.Av kvartalsrapporten til Euronav, fremgår det at arbeidet med transaksjonen går etter planen med ventet sluttføring i løpet av andre kvartal.Det siste hinderet som må passeres er at Gener8-aksjonærene skal godkjenne transaksjonen på et aksjonærmøte som skal avholdes mot slutten av inneværende kvartal.Dersom transaksjonen godkjennes vil det sammenslåtte selskapet få det ledende uavhengige tankrederiet med 44 VLCCer og 28 Suezmaxer i flåten.Rett før jul anslo Vesselsvalue at flåten ville bli den nest mest verdifulle tankflåten i verden med en total verdi på 3,7 milliarder dollar, eller i underkant av 32 milliarder kroner. I forbindelse med transaksjonen vil det sammenslåtte rederiet selge seks moderne VLCCer til tankrederiet International Seaways for totalt 434 millioner dollar, eller rundt 3,6 milliarder kroner.

euronav
tankrederi
tankmarkedet
gener8 maritime
fusjon
kvartalstall
Nyheter
Shipping
Børs