Styrene i Resurs Bank AB og norske yA Bank AS går inn for å fusjonere de to bankene, som begge eies av Resurs Holding AB. yA Bank vil etter dette inngå i Resurs Bank. I kjølvannet av dette vil Resurs Banks kontor i Norge ta seg av den norske aktiviteten.Allerede 28. februar meldte de to bankene at de hadde som intensjon å fusjonere.Det ventes at fusjonen vil være fullført innen utgangen av året.