Rowan Companies har mottatt en fembrønnskontrakt av Shell UK for jackup-riggen «Rowan Viking», ifølge en melding mandag.Arbeidet omfatter plugging- og stengingsarbeid på Goldeneye-plattformen i det sentrale Nordsjøen.Ventet oppstart er juni 2018.Varighet er på om lag 100 dager.Ifølge Bassøe Offshores database er riggen på kontrakt med Lundin frem til 15. mai 2018, med en dagrate på 206.000 dollar.