Første investering for Construct Venture gjøres i selskapet Spacemaker. Det norske oppstartsselskapet har utviklet en løsning basert på kunstig intelligens for å optimalisere tomteutnyttelse innen eiendomsutvikling. Både OBOS og AF er kunder av Spacemaker og har bidratt aktivt i testfasen av produktutviklingen, går det frem av en pressemelding fra AF Gruppen.Spacemaker er første investeringsobjekt, men på sikt er målet at Construct Venture opparbeider en portefølje av vekstselskaper som er med å endre måten bransjen jobber på.- Vi er svært fornøyd med å få AF og OBOS inn som investorer i Spacemaker. Deres betydelige tilstedeværelse i eiendom og bygg -og anleggsbransjen er veldig verdifullt for utviklingen av våre nåværende og fremtidige produkter, sier CEO Håvard Haukeland i Spacemaker.Construct Venture retter seg primært mot selskaper som er i tidlig kommersialiseringsfase, med produkt eller tjeneste i avsluttende testfase samt et tydelig kundegrunnlag. Nedslagsfeltet begrenser seg ikke til nordiske selskaper, også aktører i andre geografier som ser potensial i samarbeid med norske aktører vurderes. Forutsetningen er at investeringen kan bidra til en bedre bygg- og anleggsbransje, noe som gjør AF og OBOS sin satsing unik, heter det i meldingen.- Vårt samarbeid med OBOS blir en viktig kilde til finansiering av forretningsidéer som er nødvendig for å drive næringen fremover i en bedre og mer bærekraftig retning. I AF har vi brukt nysgjerrigheten vår i over 30 år til å finne gode løsninger som er med å effektivisere og videreutvikle arbeidet vårt. Med dagens teknologiutvikling tror vi også at mange løsninger er nødt til å komme utenfra, og Construct Venture skal bidra til at slike løsninger realiseres, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.