Ser solid oppside for Stolt-Nielsen-aksjen

DNB Markets tror dagens resultatfremlegger kan stige kraftig.

Børs

Stolt-Nielsen legger i dag frem tall for regnskapsårets første kvartal. I denne forbindelse venter DNB Markets en EBITDA på 124 millioner dollar og et netto resultat på 43 millioner dollar.Meglerhuset ligger dermed henholdsvis 3 og 9 prosent over konsensus i markedet.«Ettersom vår rateindeks peker i retning av rundt 7 prosent lavere rater så langt for Q2, og samtidig bunkerskostnadene har vært uendret, venter vi at ledelsen vil gjenta en dempet guiding med tanke på inntjeningsforventningene for Q2 og Q3. Vi har en kjøpsanbefaling på aksjen, men den er basert på en estimert inntjeningsvekst drevet av en positiv syklus for sektoren gjennom 2019-2020, og ikke basert på estimatene for 2018. Etter vårt syn er det er i tillegg et kurspotensial i en eventuell utskillelse av Stolt Tankers», heter det i dagens morgenrapport.DNB Markets har før eventuelle justeringer på grunnlag av dagens rapport et kursmål på 138 kroner pr aksje. Det gir en potensiell oppside på 33 prosent i forhold til torsdagens kurs.

dnb markets
stolt-nielsen