Det spiller ingen rolle at valutaen er virtuell eller digital, og det er kursene fra 2017 man må skatte av på årets skattemelding, skriver DN.Se også: Videre skriver avisen at det er to ting man må føre i skattemeldingen. Den ene er at verdien av all kryptovaluta man eide ved årsskiftet skal føres opp som et formuesgode i post 4.5.4 i skattemeldingen. Verdiene må regnes om til norske kroner. Man må betale formuesskatt på 0,7 prosent på formue over 1,48 millioner kroner. Den andre er at gevinst og tap for alle salg av kryptovaluta man har gjort i løpet av 2017 skal føres i post 3.1.12 (gevinst) eller 3.3.7 (tap). Gevinst skattes med 24 prosent og tap gir 24 prosent fradrag.Skatteetaten sier til DN at det er greit å bruke sluttkursen for 31.12.17 når man setter verdien. Når man regner om til norske kroner, legger man Norges Banks offisielle valutakurs til grunn.Gevinst eller tap på en transaksjon finner man ved å ta verdien av kryptovalutaen man blir sittende igjen med og trekke fra kostprisen på valutaen man solgte.Skatteetaten understreker overfor avisen at man må regne ut alle transaksjonene, også mellomtransaksjonene, for at skatteberegningen skal bli riktig.Carine Røkenes, advokat i skatteavdelingen hos Deloitte, sier at man selv kan velge hvilken kostpris man vil legge til grunn dersom man har kjøpt flere ganger.