Solide tall fra Statoil

Men oljegiganten klarte likevel ikke å nå helt opp til analytikernes forventninger.

Børs

Statoil melder om et resultat etter skatt på 1.285 millioner dollar i 1. kvartal 2018, tilsvarende omtrent 10,17 milliarder kroner, mot 1.064 millioner dollar i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 1.448 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,39 dollar, mot 0,33 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,43 dollar per aksje.Den effektive skattesatsen var på 71,7 prosent, ned fra 73,7 prosent i samme kvartal i fjor.Selskapet opplyser også at det 28. februar fikk en melding fra norske skattemyndigheter om at de innmeldte kostnadene, under det skatteregimet som gjelder for leting og utvikling på norsk sokkel, er for høye. Selskapet opplyser i notene i kvartalsregnskapet at dette maksimalt øker eksponering til omtrent 500 millioner dollar, tilsvarende knappe 4 milliarder kroner, og at selskapet her har gitt sitt beste estimat i saken.Resultatet før skatt ble 4.540 millioner dollar, sammenlignet med 4.044 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 4.417 millioner dollar.Driftsresultatet ble 4.960 millioner dollar, mot 4.250 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 4.550 millioner dollar.Justert driftsresultat var 4,4 milliarder USD i første kvartal, opp fra 3,3 milliarder USD i samme periode i 2017. Justert driftsresultat etter skatt var 1,5 milliarder USD i første kvartal, opp fra 1,1 milliarder USD i samme periode i fjor.Høyere priser for både olje og gass, sammen med høy produksjon, bidro til økningen. Utviklingen i valutakursen mellom USD og NOK, økte transportkostnader, og økte produksjonsavgifter på grunn av høyere priser bidro til en kostnadsøkning. En endring av avskrivningsgrunnlaget for ett av feltene på norsk sokkel økte justerte avskrivningskostnader med mer enn 100 millioner USD.Justert for virkningen av nye felt som kom i produksjon, er de underliggende driftskostnadene og administrasjonskostnadene per fat stabile fra samme kvartal i fjor, heter det i børsmeldingen.- Sterke resultater fra forbedringsarbeidet har gitt oss en lavere kostnadsbase, og vi leverer høy verdiskapning ved høyere priser og solid inntjening fra alle segmenter. Vi har fortsatt solid drift, og den internasjonale produksjonen var rekordhøy, skriver Statoil-sjef Eldar Sætre i en kommentar. - Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var meget sterk på over 7 milliarder dollar i kvartalet. Vi har redusert gjeldsgraden fra 29,0 prosent til 25,1 prosent, etter å ha betalt for Martin Linge, påpeker han.Se også intervjuet med Eldar Sæthre på Bloomberg TV De samlede driftsinntektene, inkludert andre inntekter på 108 millioner kroner, beløp seg til 19.884 millioner dollar, sammenlignet med 15.528 millioner dollar i 1. kvartal 2017. Analytikernes forventninger lå her på 17.753 millioner dollar.Her er rapporten og presentasjonen.- I samsvar med vår strategi for sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp, og vår utvikling som et bredt energiselskap, har styret foreslått for generalforsamlingen i mai at navnet på selskapet skal endres til Equinor, sier Sætre videre.Bokført produksjon litt nedStatoil leverte en samlet egenproduksjon av væsker og gass på 2,180 millioner foe (fat oljeekvivalenter) per dag i første kvartal, en økning fra 2,146 millioner foe per dag i samme periode i 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere produksjon i USA, fremgår det av rapporten.Den underliggende produksjonsveksten var mer enn 2 prosent sammenlignet med første kvartal 2017.Samlet bokført produksjon av væsker og gass gikk marginalt ned med 1 prosent til 1,993 millioner foe per dag i første kvartal 2018, sammenlignet med 2,007 millioner foe per dag i første kvartal 2017. Produksjonen i Norge var i snitt på 1.381 millioner foe pr. dag, ned fra 1.393 millioner foe i samme kvartal i fjor.Per første kvartal 2018 hadde Statoil fullført syv letebrønner, hvorav to med drivverdige funn.Justerte letekostnader i kvartalet var 238 millioner USD, opp fra 202 millioner USD i samme kvartal i 2017, hovedsakelig på grunn av høyere boreaktivitet.Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før betalte skatter og endringer i arbeidskapital var 7,1 milliarder USD i første kvartal 2018, sammenlignet med 5,9 milliarder USD i samme periode i 2017.Organiske investeringer var på 2,1 milliarder USD for de første tre månedene av 2018. Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden redusert fra 29,0 % til 25,1 %, etter verdiøkende transaksjoner.Styret har besluttet et utbytte på 0,23 USD per aksje for første kvartal, på nivå med styrets forslag til økt utbytte for fjerde kvartal 2017, heter det i børsmeldingen.Fremover - guiding• Organiske investeringer for 2018 anslås til omlag 11 milliarder USD• Statoil har til hensikt å fortsette utviklingen av den store porteføljen av leteandeler, og anslår at samlet aktivitetsnivå for letevirksomheten vil ligge på rundt 1,5 milliarder USD i 2018, eksklusive signaturbonuser• Statoils ambisjon er at produksjonsenhetskostnaden fortsatt skal ligge i øvre kvartil blant sammenlignbare selskaper• Det ventes at den organiske produksjonsveksten vil komme fra nye prosjekter i perioden fra 2017 til 2020, og gi en vekstrate (compound annual growth rate, CAGR) på omlag 3–4 %• Produksjonen i 2018 forventes å være 1-2 % høyere enn nivået for 2017• Planlagt vedlikeholdsaktivitet forventes å redusere kvartalsvis produksjon med rundt 50 tusen foe per dag i andre kvartal 2018. Til sammen er det ventet at vedlikeholdet vil redusere egenproduksjonen med rundt 30 tusen foe per dag for året 2018 samletOvennevnte informasjon om framtidige forhold er basert på nåværende oppfatninger om framtidige hendelser, og er i sin natur gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet ettersom den gjelder begivenheter og avhenger av forhold som ligger fram i tid, heter det.

statoil
Nyheter
Børs