Solstad Farstad har solgt ankerhåndteringsskip

I tillegg har selskapet levert tre skip.

Solstad Farstad har gjennom sitt heleide selskap Deep Sea Supply Shipowning solgt ankerhåndteringsskipet (AHTS) «Sea Badger», ifølge en melding mandag. Leveringen av skipet til den nye eieren fant sted fredag 13. april.I tillegg har Deep Sea Supply Shipowning levert AHTSene «Sea Fox», «Sea Vixen» og «Sea Stoat» til betingelsene beskrevet i en børsmelding 7. september 2017.Salget av de fire fartøyene vil medføre en uvesentlig regnskapsmessig effekt for andre kvartal 2018, opplyses det.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også