Solstad Farstad selger skip

Sollstad-datter har kvittet seg med skipet «Nor Chief»

Solstad Offshore Singapore, heleid selskap av Solstad Farstad, har solgt AHTS-skipet «Nor Chief», fremgår det av en melding.Levering av skipet til den nye eieren fant sted mandag 23. april 2018. Salgssummen er ikke opplyst, men Solstad skriver følgende i meldingen: - Salget av skipet vil resultere i en mindre negativ regnskapseffekt for andre kvartal 2018.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også