Ratene for ankerhåndteringsfartøyene som opererer i Nordsjøen har tatt seg kraftig opp den seneste uken.Onsdag måtte Statoil ut med 700.000 kroner pr dag for å leie ankerhåndteringsfartøyet "KL Sandefjord" til et kort oppdrag med Odfjell Drilling-riggen Deepsea Bergen.Torsdag må Statoil grave enda dypere i lommeboken.Først hyret oljeselskapet inn ankerhåndterings -og konstruksjonsfartøyet Olympic Zeus fra Olympic Subsea til 750.000 kroner pr dag, før jackpotten gikk til en båt med Kjell Inge Røkke på eiersiden. 
Ankerhåndteringsfartøyet Normand Drott som ble ferdigstilt i 2010 og tilhører Solstad Farstad har blitt hyret inn til et oppdrag for hele én million kroner pr. dag, ifølge skipsmeglerhuset Westshore Shipbrokers.
På norsk side av Nordsjøen er spotmarkedet for både supplyskip og ankerhåndteringsfartøyer nå helt utsolgt, viser en oversikt fra skipsmeglerhuset.For april venter skipsmeglerhuset snittrater på 385.000 kroner for de store ankerhåndteringsfartøyene.August ventes å bli den sterkeste måneden i 2018 med snittrater på 522.000 kroner pr. dag.