Spår kursoppgang - 11 innsidere har kjøpt aksjer i år

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Kongsberg Automative- Kongsberg Automotive har brutt ned fra en stigende trendkanal. Dette indikerer at stigningstakten framover vil bli lavere enn hva den i gjennomsnitt har vært da aksjen lå inne i trendkanalen. Bruddet er altså ikke et salgssignal, og videre oppgang indikeres. Skulle kursen likevel falle, ligger det støtte rundt åtte kroner, skriver Investtech.Aksjen svekkes imidlertid av negativ volumbalanse. Dette viser at aksjen er mer omsatt på dager med kursnedgang enn på dager med oppgang, noe som igjen vitner om nervøse investorer, og at mange selgere har gått ned i kurs for å selge aksjer.- Hele 11 innsidere har kjøpt aksjer i selskapet hittil i år. Til sammen har disse kjøpt aksjer for 2,3 millioner kroner, noe som vitner om stor optimisme blant innsiderne, og gjør aksjen maksimalt positiv på innsidehandler, slår Investtech fast.Basert på teknisk analyse og innsidehandler, anser Investtech at Kongsberg Automotive er en kjøpskandidat.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også