Sparebank 1 Østlandet banker til

Leverer solide tall - betalte ut kundeutbytte i april.

Sparebank 1 Østlandet melder om et resultat etter skatt på 314 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 274 millioner kroner i samme periode året før.Driftsresultatet før skatt ble 409 millioner kroner, sammenlignet med 361 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet før tap kom inn på 414 millioner kroner, opp fra 335 millioner kroner i 1. kvartal 2017.Regnskapet er altså belastet med tap på bare fem millioner kroner, sammenlignet med tilbakeføring av tap på 26 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftskostnadene ble 449 millioner kroner, mot 437 millioner kroner året før. Netto renteinntekter beløp seg til 495 millioner kroner, sammenlignet med 464 millioner kroner i 1. kvartal 2017.Første kundeutbytteEgenkapitalavkastningen gikk fra 9,3 til 9,9 prosent.- Vi har lagt et godt 1. kvartal bak oss. Det er gledelig å se den positive utviklingen allerede i starten på vårt første hele nye driftsår som fusjonert bank, sier konsernsjef Richard Heiberg.Banken varsler sin første utbetaling av kundeutbytte.- Spesielt hyggelig var det i mars å kunne meddele representantskapets vedtak om å utbetale 204 millioner kroner i kundeutbytte til låne- og innskuddskunder for aller første gang. Utbetalingen ble gjennomført i april og vi har fått svært god respons fra kundene våre, fortsetter Heiberg.Resultatet er ifølge rapporten preget av meget god soliditet, sterk utlånsvekst, ytterligere bedret kredittkvalitet og svært lave tap.Utlånsveksten ble 8,8 prosent siste 12 måneder (inklusive lån overført til kredittforetakene.) Utlånsveksten i kvartalet var 2,2 prosent, mens 12-måneders innskuddsvekst er 5,3 prosent.Rapporten her. Presentasjonen her.