SpareBank 1 SMN vurderer obligasjonslån

Provenyet skal brukes til å refinansiere eksisterende lån. 

Sparebank 1 SMN vurderer å utstede en evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett for utsteder 5,25 år fra emisjonsdato på inntil 300 millioner kroner, ifølge en børsmelding.Dette etter at banken onsdag meldte at de vurderer utstede fondsobligasjoner for å refinansiere lånene MING65 og MING68.Banken kan tilby å kjøpe tilbake obligasjonsandeler i MING65 til kurs 100,59 kroner og MING68 til kurs 101,61 kroner med oppgjør 18. april 2018 for et volum tilsvarende størrelsen på det nye fondsobligasjonslånene, opplyses det.Tilbakekjøpet er betinget av den mulige utstedelsen av en evigvarende fondsobligasjonen.Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.