KjøpLogg inn

Standard Drilling lanseres som opplagt oppkjøpskandidat

Clarksons Platou Securities hyller flåten til Standard Drilling, og venter at rederiet vil bli en del av et større system. 

Publisert 18. april 2018 kl. 16.02
Oppdatert 18. april 2018 klokken 16.03
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 650 ord

Spotmarkedet for offshore forsyningsskip i Nordsjøen er i ferd med å stramme seg til.Skipsmeglerhusenes oversikter viser at det er tilnærmet utsolgt i spotmarkedet på norsk side, samtidig som det er flere utestående anbud. Det er ikke mye ledig kapasitet på britisk side heller for øyeblikket.Fra å ha ligget på mellom 4.000 og 5.000 pund tidligere i vinter, har ratene tikket oppover til mellom 8.000 og 9.000 pund den siste uken.De seneste slutningene er blitt gjort til 13.000 pund, eller rundt 143.000 kroner, og dermed begynner det å monne litt for kriserammede offshorerederier med skip i spotmarkedet.Også perioderatene begynner å vise bærekraftige nivåer. Ifølge Clarksons Platou Securities er det ifølge industrikilder ute anbud for periodekontrakter til sommeren på opp til 18.500 dollar pr. dag, tilsvarende 144.000 kroner. Clarksons favorittFor investorer som ønsker å posisjonere seg for et oppsving i både rater og skipsverdier, er det imidlertid noen alternativer som er bedre enn andre, ifølge meglerhuset Clarksons Platou Securities.-Standard har brukt nedturen til å plukke opp noen av de beste eiendelene i OSV (Offshore Support Vessel)-industrien til kraftig rabatterte priser med null bruk av gjeld. Nå er Standard posisjonert for å dra nytte av det kommende oppsvinget i Nordsjøen, der alle deres 100 prosent-eide fartøy jobber og skipsverdiene er stigende, skriver Clarksons Platou-analytikerne Turner Holm og Hans Lund i en fersk analyse av offshorerederiet Standard Drilling der investor Øystein Stray Spetalen er største eier.Standard Drilling har en heleid flåte på seks store forsyningsskip. I tillegg har rederiet en eierandel på 26.2 prosent i New World Supply som eier seks mediumstore forsyningsskip, samt en 25,5 prosents eierandel i et selskap som eier ni mediumstore forsyningsskip.De siste to skipene ble innlemmet i flåten i midten av mars.Meglerhuset påpeker at rederiet har nok kontanter til å kjøpe nok et stort forsyningsskip uten bruk av gjeld, og at det fortsetter å jakte etter vekstmuligheter før skipsverdiene stiger ytterligere.Meglerkilder indikerer ifølge meglerhuset at man nå må ut med mellom 15 millioner og 20 millioner dollar for skip som Standard betalte 11,1 millioner dollar for i oktober i fjor. Oppkjøpskandidat- Dersom alle veier leder til Rom, da leder alle potensielle oppkjøp- og fusjonsavtaler i markedet for offshore forsyningsskip til Standard, skriver Clarksons Platou-analytikerne og viser til at Standard Driling er det mest åpenbare valget for rederier som vil oppgradere flåten sin med Nordsjø-eksponering.«Mange andre mulige valg er tynget med bankgjeld, har lavere spesifikasjoner eller er rett og slett ikke for salg til fornuftige priser», heter det i analysen.Analytikerne peker på at Standard Drillings balanse betyr at det ikke har det travelt med å finne en rett kjøper eller partner.-Til syvende og sist tror vi at Standard vil bli en del av et større system, men bare dersom det blir tilbydd en premium verdsettelse.Må reaktivere skipDersom ingen verdige friere dukker opp, mener meglerhuset at det Spetalen-dominerte offshorerederiet burde være i stand til å generere en sunn kontantstrøm til rater nær de siste slutningnsnivåene i Nordsjøen.Spesielt fra 2019 og videre vil det være tilfelle, ifølge meglerhuset som opererer med ratestimater for de store forsyningsskipene på 14.950 dollar i 2019 og 20.475 dollar i 2020.De mediumstore skipene ventes å oppnå rater på 14.200 dollar pr. dag og 20.475 dollar pr dag henholdsvis i 2019 og 2020.Clarksons Platou-analytikerne understreker i analysen at for at kontantstrøm-estimatene skal nås, må de seks skipene i New World Supply, samt de to andre skipene som er i opplag, reaktiveres, noe som ventes å være innen rekkevidde i løpet av 2019.- KjøpClarksons Platou opererer med en kjøpsanbefaling på Standard Drilling-aksjen og et kursmål på 0,35 dollar, noe som tilsvarer rundt 2,73 kroner med dagens valutakurs.Det betyr at meglerhuset ser en potensiell oppside på om lag 64 prosent fra dagens nivå.-Standard har «pure-play»-eksponering mot Nordsjøen, noen av industriens beste eiendeler og stikker seg ut som det mest sannsynlige børsnoterte oppkjøpsmålet etter vårt syn, oppsummerer meglerhusets analytikere.Clarksons Platou Securites har bidratt som tilrettelegger i flere kapitalutvidelser for offshorerederiet det siste halvåret.