Styret i Statoil foreslår ifølge ii Statoil at generalforsamlingen gir styret fullmakt til tilbakekjøp av inntil 75.000.000 egne aksjer i markedet (om lag 2,3  prosent av selskapets aksjekapital), i henhold til allmennaksjeloven § 9-4.«Bakgrunnen for at det bes om en slik fullmakt er å gi styret mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til når det gjelder distribusjon av kapital til selskapets aksjonærer. Tilbakekjøp av egne aksjer vil også være et viktig virkemiddel for en løpende tilpasning til en hensiktsmessig kapitalstruktur», heter det.