Syv aksjer eks utbytte i dag

I tillegg til at DNB går eks utbytte på 7,1 kroner onsdag er det også syv andre som går eks utbytte i dag.

Børs

WSTEPEks utbytte NOK 1,50 i dag
EKOEks utbytte NOK 6,00 i dag
BELEks utbytte NOK 0,10 i dag
SNIEks utbytte USD 0,25 i dag
STRONGeks utbytte NOK 0,50 i dag
TOMEks utbytte NOK 2,35 i dag
SUBCEks utbytte NOK 5,00 i dag

utbytte
Nyheter
Børs