Nordea Markets nedjusterer kursmålet for Sparebank 1 SMN til 98 fra tidligere 102 kroner, mens kursmålet for Sparebank 1 Nord-Norge nedjusteres til 71 fra tidligere 75 kroner, ifølge TDN Direkt.Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen for begge aksjene.- Selv om vi forventer at Sparebank 1 og de norske bankene generelt vil sette opp prisene for å dempe økningen i Nibor, vil de uansett bli preget av et marked med høyere renter med press på rentemarginene som resultat, skriver Nordea Markets.