- Jeg er blitt informert om at Jens Petter Høili er blitt sagt opp fra selskapet, sier investor Morten Angelil til DN.Den tidligere Eltek-sjefen kontrollerer ifølge avisen rundt ti prosent av aksjene i The Future Group. Han gikk selv inn med 6,8 millioner kroner i emisjonen som ble avsluttet onsdag, og sier at oppsigelsen av Høili var en forutsetning for å bidra med friske penger.- Det var et krav fra oss, og jeg mener det var et krav fra flere investorer, om at han måtte slutte i selskapet for at vi skulle være med i emisjonen, sier Angelil til avisen.Høili har hatt tittelen Deputy CEO i selskapet. I en tekstmelding til DN skriver Høili at han ikke ønsker å uttale seg.Heller ikke styreformann Rolv-Erik Spilling i The Future Group og investorsjef i selskapet Jo Inge Fisketjøn ønsker å bekrefte eller avkrefte overfor avisen om Høili fortsatt er Deputy CEO i The Future Group.