To kjøpsanbefalinger - én salgsanbefaling

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Wallenius Wilhelmsen Logistics og Axactor mens Seadrill får en salgsanbefaling.- Wallenius Wilhelmsen Logistics ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, noe som indikerer at kjøpsinteressen blant investorene er økende, og at kursen skal fortsette å stige. I november i fjor brøt kursen opp gjennom motstanden i en rektangelformsajon. Dette utløste er kjøpssignal, med kursmål på 60,31 kroner. Dette målet ble nådd, og selv om kursen har falt noe tilbake etter dette, indikerer formasjonen fortsatt oppgang. RSI-verdien er imidlertid under 30 etter siste ukers kursnedgang. Aksjen har dermed et sterkt negativt momentum og videre kursnedgang indikeres. Ved videre nedgang ligger det i så fall god støtte rundt 51,50 kroner, tilsvarende 6,5 prosent under onsdagens sluttkurs. Selv om RSI-verdien er negativ, anses Wallenius Wilhelmsen Logistics teknisk positiv, skriver Investtech.- Til tross for at Axactor ligger innenfor en fallende trendkanal, kan dette være en spennende kjøpskandidat. Aksjen tester støtten ved 2,56 kroner, og det kan åpne for en reaksjon opp. Kursen ligger også innenfor en rektangelformasjon, med støtte ved 2,54 kroner og motstand ved 2,63 kroner. Brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Volumbalansen er positiv, det vil si at aksjen omsettes mer på dager med kursoppgang enn på dager med kursnedgang. Dette viser at kjøperne er mer aggressive enn selgerne, noe som styrker aksjen på kort sikt, og kan øke muligheten for et brudd opp. Et par innsidekjøp i aksjen medio november gjør aksjen svakt positiv på innsidehandler, og samlet vurderes Axactor som svakt positiv, skriver Investtech.- Seadrill viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette viser at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende, og fortsatt negativ utvikling indikeres. Aksjen har også brutt ned gjennom støtten ved cirka 2,00 kroner. Dette signaliserer videre nedgang, og ved reaksjoner opp er det nå motstand ved dette nivået. I tillegg er det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt, med RSI under 30. Også dette trekker aksjen i negativ retning. Riktignok korresponderer volumtopper og volumbunner godt med topper og bunner i kursen. Dette svekker den fallende trenden, men er ikke nok til å redde Seadrill fra å bli ansett som en ren salgskandidat, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også