Star Bulk Carriers har kjøpt 16 skip fra enheter tilknyttet Augustea Atlantica og York Capital Management, går det frem av en pressemelding fra Star Bulk fredag.Som betaling for skipene har Star Bulk sagt seg enige i å utstede om lag 10,5 millioner aksjer til selgerne av skipene, tilsvarende om lag 14,1 prosent av Star Bulks aksjer etter sluttføring av kjøpet.Som del av transaksjonen vil Star Bulk anta en gjeld på 310 millioner dollar.