DNB Markets anbefaler kjøp av Yara.  Kursmålet er på 420 kroner pr aksje, som er 28 prosent høyere enn tirsdagens kurs.«Når det gjelder de helt kortsiktige utsiktene knyttet til morgendagens Q1-rapport er vi imidlertid mer avventende. Våre estimater for salg og EBITDA ekskludert engangseffekter er henholdsvis 2,8 milliarder og 397 millioner kroner. Det betyr at vi ligger 9 prosent under konsensus på topplinjen og tilsvarende 10 prosent lavere på EBITDA», heter det i dagens morgenrapport.Både sammenligningsgrunnlaget fra i fjor og mulighetene for større kostnadseffekter av forbedringsprogrammet er etter meglerhusets syn bedre i forbindelse med Q2-rapporten senere i år.Kursmålet tar utgangspunkt i en EV/EBITDA-verdsettelse på 7x basert på estimatet for 2020.