Data Respons har signert en kontrakt på 11 millioner kroner med en ny kunde innen Automotive markedet, skriver selskapet.Kontrakten inkluderer R&D IT Services og system integrasjon og støtter alle faser av en full software-utviklingssyklus. Kontraktsperioden er i første omgang på 3 år, men med en opsjon til å forlenge kontrakten.- Data Respons fortsetter den høye veksttakten i Tyskland og regionen står nå for mer enn 25 prosent av selskapets totale omsetning. Vi har vært tilstede i Tyskland siden 2005 og forventer en fortsatt sterk veksti dette markedet fremover, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.