- Vær oppmerksom på høy risiko i aksjen

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Wallenius Wilhelmsen Logistics mens BW LPG får en salgsanbefaling.Kan være en god inngang- Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Historisk har aksjer i stigende trendkanaler i snitt steget med 5,4 prosent de påfølgende tre månedene, noe som er 2,3 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittlig utvikling i Hovedindeksen på Oslo Børs. Aksjen har støtte ved ved gulvet i trendkanalen, samt ved cirka 51,50 kroner. Det ligger motstand ved cirka 65,00 kroner. Kursen er nær støtten ved trendgulvet, noe som bør være en god inngang også for kortsiktige investorer. Selskapet presenterer Q1-tallene 8. mai. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.Høy risiko- BW LPG brøt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal tidligere i måneden. Aksjen har nå brutt støtten ved 30 kroner og utløst et salgssignal. Volumutviklingen er sterkt negativ, dvs volumet er høyt når kursen faller. Dette indikerer at usikkerheten blant investorene er økende og at mange investorer går ned i pris for å bli kvitt aksjene sine. Dette svekker aksjen ytterligere. Vær oppmerksom på høy volatilitetsrisiko i aksjen. BW LPG legger fram Q1 resultatene den 30. mai. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også