Vard Langstein skal bygge kystvaktfartøy for nær 7 mrd.

Norge fremskynder bestillingen av tre kystvaktfartøy. 

Regjeringen fremskynder bestillingen av tre ny helikopterbærende kystvaktfartøy, da de tre nåværende fartøyene har vært i bruk siden 1980-tallet. «Fartøyene skal bygges ved et norsk verft for å sikre nasjonal beredskap og sikker forsyning innenfor det maritime området», heter det i en pressemelding fra Regjeringen.Prosjektrammen er på om lag 6,8 milliarder kroner, og det er verftet Vard Langstein som er valgt ut til sluttforhandlinger, opplyses det.Kontrakten må imidlertid godkjennes i stortinget først, men dersom den kommer på plass, vil en avtale signeres innen kort tid.– Anskaffelsen av tre isforsterkede, helikopterbærende kystvaktfartøy sikrer en videreføring av Forsvaret sin evne til å løse oppgavene i nordområdene. Fartøya er dimensjonert for å løse oppgaver i fredstid, men de blir også utrustet for å ivareta suverenitetshevding, egensikring og myndighetsutøvelse, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.De tre kystvaktfartøyene skal ifølge meldingen bygges i tråd med strengeste miljøkravene, men på grunn av fartøyenes oppgaver er det valgt å benytte et diesel-elektrisk fremdriftssystem. Både gass, hybrid og fullelektriske fremdriftsløsninger, ble imidlertid vurdert hevdes i pressemeldingen.  Skipene skal bygges slik at det kan settes inn batteripakke for hybrid-drift senere.Det første skipet skal etter planen leveres i 2022.