Vedtak oppheves: EMAS Offshore strykes ikke fra børsen

EMAS Offshore anket strykningsvedtak og fikk medhold.

Mandag 19. februar skrev Oslo Børs i en børsmelding at EMAS Offshore Limited ikke var i stand til å oppfylle sine forpliktelser for finansiell rapportering og derfor ikke lenger var egnet til å være notert på Oslo Børs.Det ble vist til at selskapet gjentatte ganger hadde mislyktes i å publisere regnskapsrapporter til riktig tid. «Oslo Børs anser at EMAS Offshore Limited, utsteder av aksjer med ISIN SG1AD2000008, ikke er egnet for notering på Oslo Børs, og har besluttet å stryke aksjene fra notering, jf. Løpende forpliktelser punkt 15.1 og børsloven § 25 (1).», het det i meldingen.Da selskapet var midt i en restrukutreringsprosess der det var blitt gjort betydelige fremskritt, mente selskapet at en slik beslutning ville være skadelig for denne prosessen, og derfor ikke i interesse for aksjonærene. EMAS varslet derfor at det ville anke beslutningen til børsklagenemnda. Anken er nå behandlet og det er blitt vedtatt å oppheve beslutningen om å stryke selskapets aksjer.